OM OSS

OM MILORG

 

Innvandringen til Norge nå fått et slikt omfang at det er å betrakte som en okkupasjon.

 

Innvandringen i næværende form er derfor et perfekt eksempel på politisk uansvarlighet satt i system. Storting, regjering, høyesterett og media er på okkupantenes side - som naziregjeringen under krigen - og har ingen tanker om å endre på det. De som motsetter seg okkupasjonen blir mistenkeliggjort og straffet for det.

 

Derfor må grasrota i landet trå til og i det skjulte opprette enheter som på alle nivåer kan motarbeide okkupasjonen med alle tilgjengelig midler. Milorg er en slik enhet.

************************************************************************

KOLLABORATØRER

 

Milorg har laget en liste over kollaboratører, dvs. personer, bedrifter, organisasjoner, statelige etater etc. som samarbeider med okkupantene og/eller promoterer innvandring og islamisering på forkjellige måter. Vi ber om at alle som kan, gjør sitt ytterste for at disse ikke vinner frem med sine meninger og holdninger - og at de ikke skal vokse hverken økonomisk eller politisk.

 

En oversikt over personer som i ord og/eller handling promoterer innvandring og islamisering samt samarbeider med okkupantene, politikere, organisasjoner og næringsliv finner du her: TRYKK HER

En oversikt over enheter som i ord og/eller handling promoterer innvandring og islamisering samt samarbeider med okkupantene, politikere, organisasjoner og personer finner du her:TRYKK HER

 

 

 

DELTAGELSE

 

Hvis du ønsker å delta i Milorgs arbeid og bidra til at okkupantene blir sendt tilbake (repatriert) og at de etniske nordmenn som støtter okkupantene og samarbeider med okkupantene blir straffet, kan du være aktiv i media, på internett og i pauser på jobben. Ønsker du kontakt med andre, kan du sende en e-post. All informasjon blir behandlet strengt konfidensielt.

 

 

 

*****************************************************