HJEM

MILORG

INNVANDRING

Innvandringen til Norge nå fått et slikt omfang at det er å betrakte som en okkupasjon. Okkupantene har ingen tanker om å integrere seg, men krever at det norske samfunnet skal tilpasse seg deres kultur, religion og levemåte. Deres endelige mål er å overta landet helt og holdent. Innvandring er derfor et perfekt eksempel på politisk uansvarlighet satt i system.

 

Storting, regjering, høyesterett og media er på okkupantenes side og har ingen tanker om å endre på det. De som motsetter seg okkupasjonen blir mistenkeliggjort og straffet for det.

 

Derfor må grasrota i landet trå til og i det skjulte opprette enheter som på alle nivåer kan motarbeide okkupasjonen med alle tilgjengelig midler.


OM OSS


Milorg er en folkelig organisasjon som har satt seg som mål å stoppe innvandringen til og islamiseringen av landet.


Du kan lese mer om Milorg ved å velge OM OSS på menyen øverst

KONTAKT


Kontaktmann for organisasjonen er Oddbjørn Jonstad.

E-post: post@milorg.no.


Ta gjerne kontakt – enhver henvendelse vil bli behandlet strengt konfidensielt.