SELSKAPER

KOLLABORATØRER


En oversikt over enheter som i ord og/eller handling promoterer innvandring og islamisering samt samarbeider med okkupantene, politikere, organisasjoner og personer finner du her nedenfor.


*****************************************************************************************************************************Adresseavisen

”I Nansens ånd er det oppstått en kampanje som har som mål å gi papirløse barnefamilier oppholdstillatelse hvis de oppholder seg i Norge i mer enn tre år. Vi har sympati for aksjonen. Barna er uforskyldt havnet i en uholdbar situasjon. Justisdepartementet skal før jul legge frem en stortingsmelding om barn på flukt. Vi håper innholdet i meldingen ikke vil gjøre skam på arven etter Fridtjof Nansen”. Adresseavisen har i lengre tid føyd seg inn i mønsteret som et talerør for innvandring, islamisering og sensur.

Adresseavisen er en del av konsernet Polaris Media, som er notert på Oslo Børs. Sjefredaktør er Arne Blix, nyhetsredaktør er Erlend Hansen Juvik.


 

Advokatforeningen

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.


En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


Merete Smith er generalsekretær


Aftenposten

Aftenposten var den eneste norske avis som ønsket tyskerne velkommen i 1940 – og har fortsatte dette i våre dager med velkomstønsker til innvandrere og såkalte flyktninger. Avisen trykker i dag alt som støtter oppunder innvandring og islamisering – og sensurerer alt og alle som har meninger og oppfatninger som ikke stemmer overens med avisens holdninger. Men avisen har ingen motforestillinger mot å gi uttrykk for holdningene til de venstreekstreme politiske aktivistene i avisen – som uberettiget går rundt og kaller seg journalister.

 

Sjefredaktør og administrerende direktør er Espen Egil Hansen, politisk redaktør er Trine Eilertsen, nyhetsredaktør er Håkon Borud og redaktør er Harald Stanghelle.


 

Akershus omsorgssenter

Det vesle tettstedet Minnesund i grunnlovskommunen Eidsvoll kan i november 2015 få akuttmottak for en stor mengde flyktninger. Eierne av nedlagte Stensby sykehus mener eiendommen kan gi rom for 3000 asylsøkere. Sykehuset ble etablert for å ta vare på mennesker, og et akuttmottak er nettopp å ta vare på mennesker. Det ligger allerede en veldig god energi i byggets formål, sier prosjektkoordinator i Akuttmottak Stensby, Lorentz Kielland.

Den private eieren av Stensby, Akershus omsorgssenter, avslører nå at de har langt større planer for sykehuset, nemlig et permanent asylmottak som på sikt skal gi rom til 3 000 asylsøkere. Søknaden om bruksendring til akuttmottak for 818 personer er sendt Eidsvoll kommune. Den skal behandles av lokalpolitikerne i et ekstraordinært kommunestyremøte 1. desember 2015.Akershus Universitetssykehus HF

Hvis man besøker Akershus Universitetssykehus (A-hus) på Lørenskog utenfor Oslo, slår det en straks hvor mange innvandrere man ser i hovedgata inne på sykehuset. En telling en times tid for noen dager siden viser at ca. 73 % av de som passerer kiosken, er mørkhudede. I tillegg kommer de lyshudede innvandrerne. På området ved inngangen til fødeavdelingen var tilstedeværelsen av mørkhudede over 85 %. På den annen side var mange av de ansatte på sykehuset og apoteket innvandrere. Så vi er altså allerede i 2016 kommet i den situasjonen at innvandrere arbeider for å hjelpe andre innvandrere – uten at den etniske norske befolkning behøver å bry seg. Hadde vi ikke her i landet for noen år siden noe som het sunt bondevett – har det blitt usunt?

Sykehuset tilbyr halalmat i kantinen og lar sykepleierne gå med hijab – et politisk islamsk symbol som blir påtvunget de syke. Daglig leder og administrerende direktør Øystein Mæland og viseadministrerende direktør Tone Ikdahl har ingen privatadresse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daglig leder og administrerende direktør: Øystein Mæland


Viseadministrerende direktør: Tone Ikdahl


Styreleder: Per Christian Voss.

Arbeidende styreleder i Stykket Holding AS. Utdannet siviløkonom, høgskolekandidat og tekniker


Styrets nestleder: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Utdannet cand. med., dr. med. og kandidat i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.


Styremedlemmer:

Arne Bakka

Valgt av og blant de ansatte. Professor, overlege og spesialist i gastroenterologisk kirurgi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kai Øivind Brenden

Valgt av og blant de ansatte. Utdannet sykepleier og har jobbet ved Ahus medisinske avdeling. Tidligere lokalpolitisk aktiv i Lørenskog Høyre.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nita Kapoor

Direktør i Fredskorpset. Utdannet ved Universitetet i Oslo og BI. Tidligere politisk rådgiver i Kulturdepartementet, kommunikasjonsdirektør i NSB og kultursjef i NRK.

-----------------------------------------------------------------------------------

Elna Knutsen

Valgt av og blant de ansatte. Hovedtillitsvalgt på Ahus. Hun leder utvalget for yrkesetikk og forum for tillitsvalgte

----------------------------------------------------------------------------------

Svein Gjedrem

Cand. Oecon. Tidligere finansråd i Finansdepartementet, sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre.

-----------------------------------------------------------------------------------

Jan Eirik Thoresen

Seniorrådgiver i Avdeling for eierstyring, Helse Midt-Norge RHF. Utdannet lege, kirurg og helseforetaksleder.

-----------------------------------------------------------------------------------Amnesty International

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.


Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.


Styreleder: Kjetil Haanes

Nestleder: Veslemøy Aga


Styremedlemmer: Tor-Hugne Olsen, Astrid Aksnessæther, Ove Tjelta, Inga Laupstad, Tonje Hellevig,  Gro Herefoss Davidsen.

Varamedlemmer: Thomas Øvestad, Ingrid Juell Moe     


Generalsekretær: John Peder EgenæsANNEX

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.


I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


The Annex er et rockeband fra Halden. Bandet ble startet av brødrene Benjamin, og Alfred Rø Haavelsrud da de startet å spille sammen i et anneks i slutten av sommeren 2014.Antirasistisk Senter

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


Leder/Director er Rune Berglund Steen og Nestleder/Deputy Director er Mari LinløkkenAtlasalliansen

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner.


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.Barnesykepleierforbundet

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Forbunds¬leder er Eli Gunhild By og nest¬leder er Solveig P. K. BratsethBarnevernspedagogene i Akademikerforbundet

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


Anne Grønsund er lederBase Property AS

UDI Regionkontor Vest har i januar 2016 inngått en leie- og driftsavtale med Base Property AS om akuttinnkvartering av opptil 1000 personer i Forusbeen 35, som eies av Norwegian Property AS. Alfred Ydstebø er daglig leder i Base Property AS.Bolkesjø Eiendom AS

Dersom Notodden kommune sier ja, kan gamle Bolkesjø Hotell åpne opp for nærmere 400 flyktninger som kommer til Norge. Det er brødrene Lars og Torleif Søreide skal gjøre om gamle Bolkesjø hotell til et midlertidig akuttmottak. En megler, på vegne av UDI, kontaktet selskapet Bolkesjø Eiendom AS for en måneds tid siden, og luftet flyktningideen med brødrene. Det ligger i sakens natur at det er penger i det, og det å utbedre den tidligere hotelleiendommen vil gi en god startkapital, sier Lars Søreide. Det er ikke første gang brødrene tilbyr det tidligere hotellet. For et par år siden forsøkte Søreide-brødrene å etablere et asylmottak på Bolkesjø, men UDI ombestemte seg og sa nei. I tillegg skapte det mange reaksjoner fra folk i området.

 


Calmar Eiendom 3

Gamle Victoria hotell i Kong Oscars gate 29 blir i november 2015 nytt akuttmottak. UDI har inngått avtale med Calmar eiendom 3 om drift. Dette ble bestemt i slutten av forrige uke. I morgen er lokalene klare til å ta imot de 100 første asylsøkerne, den 15. desember 2015 er lokalene klare for de 20 resterende, sier Sissel Mehammer, seniorrådgiver ved region- og mottaksavdelingen i UDI Region Vest.

Martin Wamraa Sælensminde er daglig leder i Calmar Eiendom 3, som eier bygget i Kong Oscars gate og skal drifte asylmottaket. Calmar Eiendom kjøpte Victoria av tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen for noen måneder siden. For akuttinnkvarteringen gis det 700 kroner per plass per døgn i støtte. Dette betyr at Calmar Eiendom 3 vil får om lag 2,5 millioner kroner i støtte månedlig.CARE

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner.


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.Caritas

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.Choice

Hotellkjeden Choice, som kontrolleres av investoren Petter Stordalen, har opprettet et fond som skal yte juridisk hjelp til utenlandske ansatte ved hotellene som risikerer å bli utvist fra landet, skriver Advokatbladet.

Choice har hoteller rundt omkring i Nord-Europa, og fondet, som har fått navnet «Ali-hjelpen», er oppkalt etter Ali Popal – en afghansk kjøkkenansatt ved Clarion Hotel Wisby i Sverige som har anket et utvisningsvedtak som svenske myndigheter fattet i fjor.Den Norske Kirke

På Den Norske Kirkes hjemmeside kan en i februar 2016 lese følgende: Som barn var Jesus og familien hans flyktninger i Egypt. Han lærte oss senere om menneskets ukrenkelige verdi og verdighet. Det å møte en man ikke kjenner - en fremmed - handler om møte hvert menneske som et medmenneske. Frykten og fordommer for fremmede ligger dypt i de fleste av oss. Kirken vil bidra til å bygge ned fordommer. Det skjer ved informasjonsarbeid og å skape kontakt mellom mennesker. Det skjer også ved å holde politikere ansvarlig for at vårt lands flyktning- og asylpolitikk føres med menneskeverd og menneskerettigheter som rettesnor. Den norske kirkes engasjement for innvandrere og integrering fulgte i kjølvannet av at Norge åpnet for økt arbeidsinnvandring på 1970-tallet. Kirken var raskt på banen og har siden arbeidet aktivt for andre menneskers frihet og rettigheter. Dette omfatter både politisk påvirkning og holdningsskapende arbeid. Både Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og etter hvert også Kirkemøtet har uttalt seg om temaene. På 1990-tallet fikk kirkeasyl stor oppmerksomhet. På 2000-tallet har Kirkemøtet behandlet tematikken to ganger: I 2005 om asyl- og flyktningpolitikk og i 2006 om innvandring og integrering.


Kommentar: I tillegg kan det slås fast at alle biskoper og prester i Den Norske Kirke er venstrevridde -og promoterer innvandring og islamisering uten hensyn hverken til den kristne tro eller samfunnet.Egmont-fondet

Egmont-fondet vil i mai 2016 gi 37,8 millioner kroner i støtte til nyankomne flyktningbarn og deres familier i Norge og Danmark. Mange av de nyankomne flyktningbarna faller innenfor stiftelsens målgruppe for utsatte og vanskeligstilte barn. Målrettet støtte for disse barna er derfor en forlengelse av fondets historie og andre tiltak, opplyser fondet i en pressemelding. – Vi ønsker å hjelpe barn i den aktuelle situasjonen og bidra til å gi en god start på livet i Danmark og Norge. Vi trenger en ekstraordinær innsats og et bredt samarbeid for å finne varige løsninger for å sikre flyktningbarn en god start, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont stiftelsens støtte og tilskudd-administrasjon. 37,8 millioner kroner er øremerket nyankomne flyktningbarn og deres familier de neste to årene. Støtten skal gå til organisasjoner og initiativer som yter psykososial støtte slik at barna kan finne seg til rette i et nytt land og få en god start i skole og barnehage. Organisasjoner, departementer, kommuner, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner vil være samarbeidspartnere og tilskuddsmottakere. Egmont-fondet er en stiftelse som arbeider med medieaktiviteter og veldedig arbeid. Hans Jacob Carstensen er styreformann og Olav Terjeson Sandnes daglig lederFellesorganisasjonen

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Mimmi Kvisvik er forbundsleder og Marianne Solberg Johnsen er nestlederFlyktninghjelpen

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.


Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.Foreningen av tolvte januar

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Leder er Karl Eldar Evang og nestleder er Evy EllingvågFreethem Norge

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Jeanette Kalmar Frøvik er styreleder, Lasse Thomassen er nestlederFrelsesarmeen

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Oberstene Birgit og Jan Peder Fosen er sjefsekretæren (nestlederen) for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene og nestlederen for Frelsesarmeens kvinner har lang erfaring fra arbeidet.


Fritt Ord

Loveleen Rihel Brenna og Walid al-Kubaisi tildeles Fritt Ords Honnør for sine innsiktsfulle bidrag i norsk offentlighet de siste to tiårene. Stiftelsen Fritt Ord roser Brenna og al-Kubaisi spesielt for innspillene i innvandrings- og integreringsdiskusjoner. De berømmes for å ha deltatt på sekulære premisser, og bidratt til nyansering og vitalisering av mangfoldsdebatten.

– Loveleen Rihel Brenna vakte sist oppmerksomhet i vår da hun satte søkelyset på den nye, forsterkede tendensen til å definere nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn som «innvandrere» til evig tid, skriver stiftelsen om 48-åringen som kom til Norge fra India sammen med sine foreldre i 1972. Brenna driver konsulentfirmaet Seema AS som arbeider med lederopplæring og organisasjonsutvikling for å styrke mangfoldet i norsk arbeidsliv. Hun har hatt en rekke verv i samfunnslivet.

– Walid al-Kubaisi er forfatter og statsstipendiat, og har i en årrekke markert seg som en kraftfull og original skribent. Hans viktige bidrag i samfunnsdebatten har ofte et kulturkritisk og religionskritisk perspektiv, og bygger på stor innsikt og kunnskap, skriver stiftelsen om 58-åringen som flyktet fra Irak i 1981 og kom til Norge seks år senere. Honnørmottakerne får 100.000 kroner hver. Tildelingsarrangementet finner sted 16. juni 2016.


Tidl. høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn er styreformann i Fritt Ord, Knut Olav Åmås er direktørGilde/Nortura/Prio

Gilde/Nortura/Prior er et godt eksempel på kollaboratør. Direktøren mente at det gjorde ikke noe om nordmenn spiste halal kylling da det bare var en bønn og håndspålegging som skilte. Vel, hvis det ikke er så viktig for nordmenn, hvorfor er det da så viktig for muslimer at alle vi andre måtte godta deres premisser?


Nortura er eierselskapet og der er Arne Kristian Kolberg direktør

.


Hamar Arbeiderblad

Roy Heine Olsen i Hedmark Røde Kors mener i november 2015 at fylket bør se på mulighetene flyktningene gir Hedmark. Blant annet med tanke på å nå målet om 220 000 innbyggere innen 2020. Hamar Arbeiderblad vier mye oppmerksomhet til Hedmark Røde Kors´ migrasjonskonferanse. Det er ikke måte på hvordan Hedmark trenger flyktninger. Folketallet skal opp og det er mange ressurssterke folk blant flyktningene. Hamar Arbeiderblad setter ikke noe kritisk søkelys på uttalelsene fra Røde Kors. Det ser ut til at man for en gangs skyld ser at Hedmark også kan bli skikkelig multikulturelt på kort tid. Lykke til Hedmark.Handel og kontor i Norge

MDG-politiker Shoaib Sultan jubler i mars 2018 etter at det ble klart at Handel og kontor tar avstand fra Resett og stopper annonsering.

Den pakistanskfødte skribenten for Antirasistisk senter slenger seg på hylekoret om at Resett og deres lesere er “rasister”. I et innlegg på det statsstøttede ytre venstre nettstedet Antirasistisk Senter viser Sultan sin glede at Handel og kontor sier opp annonsering. – Honnør til Handel og kontor for å sette ned foten overfor Resett. Vi applauderer fagforeningene for at de så tydelig tar stilling mot rasisme og for mangfold, skriver Sultan.Haukeland universitetssjukehus

Som det fyrste sjukehuset i Noreg, har Haukeland universitetssjukehus tilsett ein imam. Han heiter Muhammad Azeem, og er den fyrste i Noreg med tittelen «sjukehusimam». Det er heilt nytt det Haukeland universitetssjukehus har gjort her, for det finst ikkje andre sjukehusimamar i Noreg. Leiar for prestetenesta, Liv Ingrid Svela, er glad for at dei no har Muhammad Azeem med på laget.


Sjukehusdirektør Eivind Hansen, meiner at ein sjukehusimam hevar både det religiøse og det kulturelle tilbodet ved Haukeland universitetssjukehus. Han seier at kommunikasjon og møtet med pasienten og den einskilde pårørande er veldig viktig. – No utvidar me tilbodet vårt, kompetansen og bakgrunnen for å kunna møta dei på ein enno betre måte, seier sjukehusdirektøren.Helsingforskomiteen

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har i flere tiår vært et fargerikt arbeidsfellesskap med ansatte fra de fleste verdenshjørner. En fersk rapport i april 2016 fremhever bedriften som et forbilde innen mangfoldsarbeid. Nær 16 prosent av befolkningen i Norge er innvandrere eller barn av innvandrere. På Hennig-Olsen Is har nærmere 20 prosent av de ansatte en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Altså et Norge i miniatyr i Hannevika, like utenfor Kristiansand sentrum. I den ferske rapporten om mangfold i norske bedrifter, utgitt av Accenture, får iskremprodusenten skryt for sitt mangfoldsarbeid, og at den er en foregangsbedrift i Norge. Det er viljen til å ikke bare telle antall nasjonaliteter i staben, men også evnen til å se på mangfoldet som en verdi for organisasjonen som understrekes. Rapporten slår fast at mangfold er en ubenyttet ressurs i de fleste norske selskaper. Til sammen 70 selskaper og fem kommuner er med i datagrunnlaget for analysen.Hero Norge

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge håper, men vet ikke sikkert om de har kapasitet til å opprette enda flere asylmottak. Selskapet driver i oktober 12.000 plasser over hele landet. Innen nyttår skal det økes med 3000. Det betyr et stort arbeid med å skaffe boliger i kommunene, samt ansette 350 nye medarbeidere. Mange flinke folk har lyst til å jobbe med dette. Utfordringen vår nå er å styrke organisasjonen så vi får håndtert de hundrevis av søknader vi får, sier Brekke. Han mener det må nytenkning til overfor kommunene. En form for tvang eller fordeling av flyktninger etter blant annet innbyggertall er nødvending. Opptil 75 prosent av dem som kommer nå, kan få opphold. De må få komme i gang med livet sitt i en kommune mye fortere enn i dag, sier Brekke.Ideelt Barnevernsforum

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Kontaktperson er May Lisbeth SmebyIKEA

Ikea Ringsaker går i mars 2016 tungt inn et nytt prosjekt for dem som har aller vanskeligst med å komme inn på arbeidsmarkedet: Somaliske kvinner. Når man har bursdag vil man jo gjerne gi noen gaver! Det sier varehussjef Jens Listrup (51) ved Ikea Ringsaker. Ikea-sjefens største gave på ettårsdagen er nok et integreringstiltak. Sammen med Hamar kommune skal Ikea tilby språkopplæring, praktisk bruk av norsk og jobb ved Ikea i Nydal for somaliske kvinnerIOGT

IOGT mener i april 2016 at nyankomne til Norge bør få undervisning om norsk drikkekultur.

Alle som kommer til Norge må gjennom et kurs med 50 timer samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Læreplanen er omfattende, men i dag står det ingenting om alkohol i den. Rusforebyggingsorganisasjonen IOGT krever nå at norsk alkoholkultur blir en permanent del av opplæringen som gis til nyankomne i Norge.

– Mange tror at alle nordmenn drikker, at de drikker mye og at ungdommer har lov til å drikke. Informasjon er med på å bryte ned noen misforståelser og fordommer, sier Mirjeta Emini, organisasjonskonsulent i IOGT.


Fra kommentarfeltet: Kurs i ditt og kurs i datt. Når det gjelder innvandrere så må det tydeligvis finnes et uuttømmelig budsjett, en slags "Sareptas krukke". Det er ingen grenser for hva det skal/må brukes penger på til våre "nye landsmenn".

 


Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Det som for nordmenn er heilt kvardagsleg, kan vere heilt ukjent for flyktningane som kjem til landet. No i november 2015 held Kommunal Landspensjonskasse kurs i privatøkonomi. Med arabisk tolk på telefonforbindelse, forklarer Sebastian Delgado frå KLP, heilt enkle ting for flyktningane ved Jølster mottak. Enkelt for dei som allereie kan det, men ofte heilt ukjent for mange.

KLP har utvikla eit introduksjonskurs i privatøkonomi for flyktningar som har fått opphaldsløyve og er på veg ut i ein kommune. Dei skal halde tolv kurs ved seks av mottaka som Norsk Folkehjelp driv.Landsgruppen av helsesøstre

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Leder er Kristin Sofie Waldum-Grevbo og nestleder er Anne Kjersti Myhrene SteffenakLandsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.


I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Stian Seland er leder (Norges speiderforbund) og Rode Margrete Hegstad er nestleder (Frikirkens barn & unge)Lauvøy AS

Gamle Victoria hotell i Kong Oscars gate 29 blir i november 2015 nytt akuttmottak. UDI har inngått avtale med Calmar eiendom 3 om drift. Dette ble bestemt i slutten av forrige uke. Det er også opprettet akuttmottak på Lauvøy i Askøy kommune med 95 plasser. Der er avtalen inngått med Lauvøy AS. Avtalen trådte i kraft 28. november 2015 og varer til 27. januar 2016, med mulighet for forlengelse i to nye måneder. For akuttinnkvarteringen gis det 700 kroner per plass per døgn i støtte. Dette betyr at Lauvøy AS vil få omtrent 2 millioner pr. måned. Lauvøy AS eies av Tema Eiendom Holding, Nilsen og Sture AS, Soltvedt maskin AS og R. Jensen Eiendom AS.Mellomkirkelig råd

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner.


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.


– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.Moving Mamas

Kvinner med innvandrerbakgrunn er de som oftest blir stående utenfor det norske arbeidslivet. Det ønsker gründerbedriften Moving Mamas å gjøre noe med i oktober 2015. Ideen om Moving Mamas fikk jeg i januar 2015 og vi startet driften 1. september 2015. Min motivasjon var å bidra til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn kom ut i arbeidslivet og samtidig benytte ubrukte ressurser for å skape gode produkter, sier Moving Mamas-gründer Kirstine Holst Jansen.NAV

Med et anslag på 50-60.000 flyktninger i 2016, i tillegg til de 30.000 som kom i fjor slår NAV-direktør Sigrun Vågeng i januar 2016 an en optimistisk tone, og har en fempunktsplan for jobb og integrering. NAV-direktør Sigrun Vågeng presenterte på NHOs årskonferanse en plan for jobbskaping og bedre integrering på arbeidsmarkedet i en punktliste over tiltak som hun mener er nødvendig å ta tak i med strømmen av flyktninger som kommer til Norge og som skal ha jobb.

 


Nettavisen

Lærer arabisk for å bli mer effektive på jobben. Nye tider og nye befolkningsgrupper krever nye kunnskaper. Enkelte aviser, som Nettavisen, har begynt å publisere på arabisk for å nå nye lesere. Norske medier er for dårlige til å lage innhold for folk med innvandrerbakgrunn, det vil vi forsøke å snu, sier ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Nettavisen får Fritt Ord-støtte til satsing på polsk og arabisk.


Daglig leder/ adm.direktør: Gunnar Stavrum

Styreleder: Stig Williams Seljeseth

Nestleder: Ole Kristian Ullereng

Nestleder: Pål Nedregotten

Styremedlemmer: Kjetil Bortelid Mæland, John Kvadsheim, Anette Hellem og Audun Jo Giske
Nordic Holding Group

UDI takker i oktober 2015 nei til et midlertidig asylmottak i det gamle sykehuset i Fredrikstad. Nordic Holding Group, som har kjøpt sykehusbygget, har tilbudt UDI flere hundre mottaksplasser etter at sykehuset flytter ut til uka. Men UDI mener de nå har dekket behovet for akuttplasser i Østfold. Inge Lilleøkdal er daglig leder.Nortura/Prio/Gilde/

Gilde/Nortura/Prior er et godt eksempel på kollaboratør. Direktøren mente at det gjorde ikke noe om nordmenn spiste halal kylling da det bare var en bønn og håndspålegging som skilte. Vel, hvis det ikke er så viktig for nordmenn, hvorfor er det da så viktig for muslimer at alle vi andre måtte godta deres premisser?


Nortura er eierselskapet og der er Arne Kristian Kolberg direktørNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU jobber stadig for å ta inn flere flyktninger med relevant bakgrunn. NMBU deltar i Akademisk dugnad for flyktninger, og oppfordrer sine enheter sterkt til å ta inn flyktninger på praksisplass eller tilsvarende.Norges fredsråd

Merete Nordhus kjørte i januar 2016 av gårde med asylsøkere i bilen sin og ble arrestert av politiet. Nå hylles hun av Norges fredsråd. I sin begrunnelse for utmerkelsen skriver Norges fredsråd: «Merete Nordhus og andre frivillige har nektet å akseptere den uholdbare situasjonen, og har valgt å aktivt opponere mot myndighetenes avgjørelse om kollektivt avslag og returnering. Det er oppløftende å se at enkeltmennesker våger å stå opp mot et politisk system som oppfattes som både sviktende moralsk og juridisk problematisk. Norges Fredsråd berømmer innsatsen til de frivillige med Merete Nordhus i spissen, og oppfordrer alle til å fortsette den ikkevoldelige kampen mot urettferdighet og inhumanitet. Å fortsette å handle i tråd med menneskerettigheter, altruistiske idealer og egne moralske overbevisninger. Dette er spesielt viktig i en tid preget av politisk motvilje og utilstrekkelighet. Vi gratulerer!» Norges fredsråd er en sammenslutning av 19 forskjellige fredsforkjempende organisasjoner.Norges Kristne Råd

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.Norsk barnelegeforening

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Styret består av Ingebjørg Fagerli (leder) og Ketil Stordal (nestleder)Norsk Folkehjelp

Rettssikkerheten til asylsøkerne er truet av regjeringens raske endringer i Utlendingsloven. Det mener i november 2015 Advokatforeningen og 17 andre organisasjoner om deler av tiltakene som regjeringen fikk gjennom i Stortinget etter en hastebehandling. Tiltakene er ment å skulle stoppe asylstrømmen over Storskog, men det kommer ikke til å skje. Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp er blant dem som reagerer på det de mener er svekkelses av asylsøkeres rettssikkerhet.


Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner

I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.

– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.


En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Styreleder er Finn Erik Thoresen, 1. nestleder er Elin Skovly og 2. nestleder er Atle Høie (Fellesforbundet)Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner.


I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.


– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.

– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.


Styreleder: Hilde Haugsgjerd

Nestleder: Karin Vera Moe Røisland


Styremedlemmer: Madina Salamova, Carolina Maira Johansen, Kjetil Thorvik Brun, Mari Seilskjær og Brynjulf Risnes.

Varamedlemmer til styret: Alf Hildrum og Anders Solberg


Daglig leder/ adm.direktør: Ann-Magrit AustenåNorsk rikskringkasting (NRK)

NRK er Norges største mediebedrift. NRK er et statlig eid aksjeselskap og lisensfinansiert allmennkringkaster. NRK har en omsetning på vel fem milliarder kroner og har ca 3 500 ansatte. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRK sitt styre.

NRK fremstiller i hovedsak innvandring og islamisering som positivt – og motstanderne av dette som rasister og ekstremister. Programledere for programmer som tar opp nasjonale viktige ting, har nesten uten unntak ikke-norsk utseende og billedbruken fokuserer på det samme. Intervjuobjekter uttaler seg i hovedsak positivt til å ta i mot flere såkalte flyktninger. De skadene dette medfører det etniske norske samfunn blir neglisjert og bare i sjeldne tilfeller nevnt. Det er betegnende at selskapet har laget ”Flerkulturell ordbok” – både på bokmål og nynorsk.

 

Styrets leder er Birger Magnus, Bærum. Ansvarlig redaktør er Thor Gjermund Eriksen. Andre styremedlemmer er: Gunvor Ulstein, Geir Bergkastet, Per Asbjørn Ravnaas, Lars Oscar Toverud, Ellen Inga Brita Olavsdatter Hætta, May-Britt Bøhn, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.Norsk Sykepleierforbund

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Forbunds¬leder er Eli Gunhild By. Nest¬leder er Solveig P. K. Bratseth og 2. nest¬leder er Karen Louise K. BjøroNorsk Telegrambyrå (NTB)

NTB unnlater bortimot konsekvent å angi om personer som begår kriminelle handlinger i Norge, er innvandrere eller har innvandrerbakgrunn. Dette til tross for at de er blitt gjort oppmerksom på forholdet flere ganger. Det ser ut som om de fleste ansatte ikke er objektive nyhetsformidlere, men venstreekstreme politiske aktivister som går inn for innvandring og islamisering. Et eksempel hentet fra Internett: «Nyhetsbyrået Reuters rapporterer i 2014 at Israel har lagt frem bevis for at Hamas brukte skoler og gravlunder til å avfyre raketter mot Israel under krigen i Gaza, og langt lavere tall på sivile drepte enn det mange har fått høre tidligere. Men NTB forteller deg ikke dette. Det merkelige er at nyhetsbyrået som tidligere i sommer velvillig har formidlet både Gilberts tall, Hamas-myndighetenes tall og FNs tall, ganske enkelt dropper å referere Israels tall. Når Israel uttaler seg om dødstallene, skal ikke norske lesere få vite det».

Det er styret i NTB som er ansvarlig for at nyhetsformidlingen gjennomføres på en korrekt juridisk og moralsk måte – i tråd med hva folk mener er interessant. Det har ikke skjedd her. NTB er ikke er sitt ansvar bevist.


Selskapets største aksjeeiere:

Amedia Lokal AS: 25,5 %

Amedia AS: 14,2 %

Aftenposten: 11,1 %

NRK: 11,1 %

Verdens Gang: 10,7 %


Styreleder er Jon Espen Lohne (NRK) og nestleder er Stig Finslo

Styremedlemmer: Grethe Brandsø, Håkon Mosvold Larsen, Mari Velsand, Anette Mellbye, Hilde Hagevik Odde, Lene Eltvik Vindfeld og Henning Johansen

Varamedlemmer: Per Arne Kalbakk, Anne Ånstad, Paul Kleiven, Ole Andreas Berg-Rusten, Gunnhild Hokholt Bjerve, Per-Erik Joakim Nilsson, Olga Aleksandrovna Korkasheva, Magne Storedal, Jonas Olsen Mjaaland og Ingrid Medland


Adm.dir/sjefredaktør: Pål Bjerketvedt

Nyhetsredaktør: Ole Kristian Bjellanes

Bildebyråsjef: Eirill Wiik

Kommersiell direktør: Anne Solerød Christensen

HR-direktør: Bård Idås

Finans- og økonomidirektør: Tore Svendsrud

IT-sjef: Nils TvetenNorske Kvinners Sanitetsforening

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Organisasjonsleder er Ellen-Sofie Egeland, 1. nestleder

er Mona Nomme og 2. nestleder er Turi Marie BruunNorwegian Property AS

UDI Regionkontor Vest har i januar 2016 inngått en leie- og driftsavtale med Base Property AS om akuttinnkvartering av opptil 1000 personer i Forusbeen 35, som eies av Norwegian Property AS. Svein Hov Skjelle er administrerende direktør & Finans- og investeringsdirektør I Norwegian Property AS.Posten Norge

Pensjonert prest og medlem i Norsk filatelistforbund, Kjartan Almås fra Stavern, mener i desember 2015 at Posten tar klar stilling til hva som er viktig å formidle på frimerker ved at de gjennom de siste 30 årene bare har ett år med kristne motiv. Almås er «hjertens enig» med redaktør Olav Egil Aune i Vårt Land, som fredag skrev en kommentar om temaet. – Dette er for dårlig! Når vi vet hvor viktig budskapet på et frimerke er, gjennom symboleffekten, er det merkelig at Posten har prioritert slik de har gjort. Det er ikke vanskelig å få tak i julekort med kristne motiver, og da skulle det bare mangle at man ikke skal kunne sette på et frimerke med samme budskap, sier filatelisten Almås. Konserndirektør i Posten Norge, Elisabeth Gjølme, har også lest Olav Egil Aunes kommentar om savnet etter kristne motiver på julefrimerkene. Konserndirektøren avviser at Posten bevisst har unnlatt å ha kristne motiver på julefrimerkene for ikke å støte de som ikke har et forhold til juleevangeliet. – Vi ønsker å gjenspeile bredden og variasjonen i det julen betyr for det brede lag av folket her i landet. Og det er så mangt, med nokså forskjellige tradisjoner. Vi er nevnt mest opptatt av å være samlende, og ikke støtende. Hvis jeg anslår at 10 prosent av julefrimerkene de siste 30 årene har hatt kristne motiver, som jeg mener er en riktigere andel, synes jeg ikke det blir skjevt. Kommentar: «Særlig etnisitet er et satsingsområde i konsernets arbeid med mangfold og integrering. I tillegg til intern satsing, er det iverksatt ulike eksterne tiltak for å fremme inkludering av først og fremst arbeidsledige innvandrerkvinner» står det på hjemmesidene til posten.Press

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Karoline Steen Nylander er leder i PressRedd Barna

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Nils Øverås er leder i Redd Barnas hovedstyre. Nestleder er Sigrun Møgedal og Tove Wang er generalsekretær.Refugees Welcome Afghan Lives Matter

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Raeika Dahri er aktiv i gruppa Refugees Welcome - Afghan Lives Matter.Refugees Welcome Norway

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Maren-Anne Haslie (Oslo) er styreleder i Refugees Welcome. Talsperson/pressekontakt er Linn Herland LandroREMA 1000

Etter å ha mottatt en rekke negative reaksjoner på et reklameinnslag hvor en Rema 1000-medarbeider med hijab snakker om innkjøp i forbindelse med valentinsdagen, har butikkjeden valgt å ta til motmæle mot det den ganske enkelt avfeier som rasisme og diskriminering. På kjedens Facebook-side kan man lese denne erklæringen:

Vi i REMA 1000 er kjempestolte av alle våre medarbeidere uansett religion, etnisitet, eller bakgrunn og aksepterer ingen form for rasisme eller diskriminering. Vi er overrasket over reaksjonene som har kommet og at enkelte ønsker å få oss fra å vise frem flotte REMA 1000-medarbeidere.

Adm. dir. og styreleder: Odd Reitan

Styremedlemmer: Vegar Normann Kulset, Kristin Solheim Genton, Vegard Ødegård, Marit Rasmussen, Terje StørdalRuter AS

Ruter har ansatt utallige innvandrere og migranter, mange av disse er muslimer. De fleste av dem har ikke fått skikkelig opplæring på billettsystemet og har store språkproblemer. Man kan risikere at de tømmer hele reiskortet for en enkelt tur. Mange ganger gir de ikke kvittering for betalt billett. Noen av de kvinnelige sjåførene kjører rundt med hijab og spiller muslimsk musikk som høres i store deler av bussen


Daglig leder/adm.direktør: Bernt Reitan Jenssen

Styrets leder: Mariann Hornnes

Styremedlemmer: Are Kjensli, Eli Marie Giske, Carl Sandstad, Morten Stubberød og Gunnar Olof LindbergSeema

Selskapet Seema jobber i april 2016 for økt mangfold i arbeidslivet i Norge. Målet deres er å endre holdninger og praksis i arbeidslivet for at arbeidsgivere skal bli klar over hvilken kompetanse de går glipp av dersom de ikke rekrutterer personer som representerer mangfoldet. I tillegg dreier det seg om å lede slik at de ansatte får brukt sin kompetanse.Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif)

Stortinget vedtok i november 2015 en rekke innstramminger i utlendingsloven. De innebærer blant annet at de asylsøkere som kommer over grensa fra Russland vil kunne sendes rett tilbake, uten at asylsøknaden realitetsbehandles.

Georg Schjerven Hansen, leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif), skrev i november 2015 et brev til stortingspolitikerne, hvor han uttrykte frykt for at regjeringens forslag er en snikinnføring av nye lovhjemler «som er første skritt på veien til å kunne returnere flyktninger til leire i de såkalte nærområdene slik som Tyrkia og Jordan».Skeiv Verden

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


Susanne Demou Øvergaard er generalsekretær og Nina Bahar er assisterende generalsekretærSOS-barnebyer

Å etablere familiehjem etter modell fra SOS-barnebyer kan bli en løsning Trondheim velger når de snart skal bosette 40 mindreårige enslige flyktningbarn under 15 år.

SOS-barnebyer fikk nylig tre millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2016 for å komme i gang med prosjektet, og det er allerede etablert en pilot med familiehjem i Asker kommune.

SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa, sier Sissel Aarak, leder for Nasjonale program i SOS-barnebyer Norge i mai 2016


En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.


I styret sitter Halvor Stenstadvold (styreleder) og Elisabeth Grieg. Hun er styreleder i Grieg Shipping Group og medeier av Grieg Gruppen samt Kari Nordheim-Larsen som er fylkesmann i TelemarkSparebanken Vest

Vi fokuserer for mykje på kva flyktningane vil koste, og for lite på kva dei kan tilføre landet, meiner administrerande direktør i Sparebanken Vest i november 2015. Det vi treng no er ein dugnad og eit kollektivt løft slik at vi får dei integrert på best mogeleg måte. Både slik at dei kan få eit godt liv, men ikkje minst slik at vi får utnytta den ressursen desse flyktningane faktisk er, seier administrerande direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. Han er ein av dei mest kjende næringslivsleiarane i Bergen og går no inn i den norske flyktningdebatten.

Banken har no invitert 300 asylsøkjarar til konsert i Grieghallen neste veke. På scena vil det bergenske kompaniet Fargespill stå. Dei består av born og ungdom frå heile verda. Mange av dei kom også til Noreg som flyktningar og innvandrarar. Det er for lite fokus på integrering i flyktningdebatten, noko som er veldig problematisk. Om ein ser på debatten no snakkar ein om å finansiere mottak av flyktningar ved å kutte ned på språkopplæring og integreringsaktivitetar. Det meiner eg definitivt er eit blindspor, seier Kjerpeseth.Sparebanken Midt-Norge

Sparebanken Midt-Norge gir i desember 2015 stipend til lag og foreninger som vil aktivisere flyktninger. – Folk har tid og krefter til å hjelpe. Det de mangler er penger, sier Eli Arnstad, konsernsjef i Sparebanken SMN.Startsiden AS/ABC Nyheter

ABC Startsiden AS/ABC Nyheter har i juni 2015 en serie om Norges ukjente landssvikere. Men det ledelse og ansatte ikke forstår, er at de selv er større landssvikere enn dem de skriver om fra krigens dager, jfr. www.webkontor2.no/landssvikkontoret.html. ABC Nyheter oppgir sjelden etnisiteten til kriminelle innvandrere og prøver å dekke over deres kriminalitet etter beste evne. Det virker som om de ansatte ikke er interessert i nyhetsformidling, men promoterer innvandring og islamisering til skade for det norske samfunn.

 

Espen Udland er adm. dir. og ansvarlig redaktør. Styret består av Stein Surlien (styreleder), Svein Hedels, Andreas Thomas Ericson, Hans Christian Nerdrum, Bjørn-Olav Solum Strand og Ola Karlsen. Disse er også å betrakte som landssvikere.Statistisk sentralbyrå (SSB)

Den nye direktøren i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, er så positiv til innvandring at hun svekker tilliten til byrået hun leder, skriver Elin Ørjasæter i desember 2015. Christine Meyer er tidligere konkurransedirektør og Høyre-politiker. I sin nye jobb som sjef i SSB er det mindre rom for politikk. Nå skal hun være garantist for de objektive fakta. Foreløpig mestrer hun sin nye rolle dårlig. 3. desember 2015 la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin prognose over konjunkturene. Meyer uttalte at flyktningene kan dempe konsekvensene av eldrebølgen. Meyer har tidligere uttalt at hun gjerne går i protesttog for fortsatt innvandring til Norge. Og statistiske fakta om saken finner hun utilstrekkelig.Storebrand

På en nyopprettet nettside i januar 2017 tilbyr Storebrand, som eneste norske bank, islam-godkjent finansiering til boligkjøp. Selskapet sier at nettsiden ble laget for å «lodde stemningen».

På nettsiden kan folk søke om boliglån «som oppfyller kravene til rentefrihet i islam». Det opplyses ikke hvem som står bak, annet enn at prosjektet er støttet av en større norsk bankaktør.

Overfor Vårt Land bekrefter imidlertid kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, at dette er deres produkt.

– Dette er en pilotside for å lodde interessen for et mulig fremtidig produkt, sier han, og avviser at det allerede nå er mulig å ta opp slike lån hos dem.

Så langt har 50 potensielle kunder meldt sin interesse, og Storebrand avventer noen uker til før de avgjør om de skal gå videre med prosjektet.


Daglig leder/ adm.direktør: Odd Arild Grefstad

Styrets leder: Birger Magnus

Styremedlemmer: Knut Dyre Haug, Laila Synnøve Dahlen, Gyrid Skalleberg Ingerø. Heidi Storruste, Arne Fredrik Morstad Håstein. Martin Skancke, Karin Bing Orgland, Håkon Reistad Fure, Jan Christian OpsahlStormberg

Stormberg-sjef Steinar Olsen er i september 2015 opprørt over negative tilbakemeldinger og boikott-trusler, etter at bedriften ga en dagsomsetning til syriske flyktninger. Sportsklær-kjeden er én av mange norske bedrifter som har latt en dagsomsetning gå uavkortet til bistandsorganisasjoner som på ulike måter hjelper de11 millioner syrerne på flukt. Eksklusiv moms ga Stormbergs initiativ 223.000 kroner i kassen. Det var imidlertid ikke alle kundene begeistret for. Flere har på sosiale medier oppfordret til boikott av Stormbergs varer. Olsen forteller E24 at han de siste dagene har fanget opp flere kritiske tilbakemeldinger, både til privatpersoner og bedrifter som ønsker å bidra med flyktninghjelp. eler av kritikken er begrunnet med islamfrykt og skepsis til at Norge skal ta imot syrere, andre mistenker Stormberg for å hjelpe flyktningene kun fordi det gir positiv omtale. Hvis man ser på grumset som kommer frem i sosiale medier, er det helt åpenbart at det er sterke strømninger i deler av det norske samfunnet som på ingen måte ønsker flyktningene velkommen. Han forteller at han en lørdag fikk ideen om å ansette én flyktning i hver av Stormbergs 53 butikker i løpet av de neste 24 månedene. Søndag fikk han ledelsen med på laget.TV 2

I likhet med NRK er TV 2 et av de fremste media som promoterer innvandring. TV 2 unnlater f.eks. bortimot konsekvent å oppgi innvandrere når de har utføret kriminelle handlinger.


Kjetil Rolness peker i november 2017 på TV2s sentimentale «oktoberbarn»-reportasjer når han kommenterer den siste utviklingen i norsk innvandringspolitikk: Når tårer på TV 2 får styre norsk innvandringspolitikk, med undertittel «Oktoberbarna. En asylpolitisk skillingsvise».


Ansvarlig redaktør: Olav T. Sandnes

Nyhets- og aktualitetsredaktør: Karianne Solbrække

Sportsredaktør: Vegard Jansen Hagen

Programredaktør: Jarle Nakken

Salgsdirektør: Bjørn Gunnar Rosvoll


Styrets leder: Hans Jacob Carstensen

Styremedlemmer: Claus Sonberg, Rikke Blønd Crosby, Terje Amundsen, Henrikke Helland og Catrine GraffUDI

UDI har i januar 2016 ansatt 170 nye saksbehandlere - men det er ikke nok. 2015 brøt alle asylrekorder. Over 31.000 mennesker søkte om asyl i Norge, og UDI sitter igjen med en restanse på 24.000 asylsøkere i det de tar fatt på et nytt år. På grunn av den voldsomme økningen av asylsøkere i fjor, begynte UDI i høst å rede grunnen for et storinnrykk av saksbehandlere. Nå skal 170 nye saksbehandlere i arbeid med å behandle søknader fra flyktninger som har ankommet Norge. Det innebærer nesten en dobling av antall saksbehandlere i asylavdelingen i UDI. Men allerede nå varsler direktør for asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal, at det ikke er nok. - Vi har nå 24.000 saker i restanse. Målet for 2016 er at vi skal klare 21000 vedtak. Man ser fort at det fortsatt vil bli dratt med en restanse fra i fjor inn i neste år. Og hver asylsøker som kommer i år legges til dette tallet. Prognosen for i år er fortsatt 33 000 søkere. Frode Forfang er direktør i UDIUnge Duer

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Unge Duers driftsansvarlig er Cecilia DinardiUnibuss

Aisha Ali Mohammed er Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør. Både nordmenn og somaliere kjefter på meg. Somaliere fordi jeg ikke er religiøs nok, har på meg bukser og kjører en buss. Nordmenn fordi jeg bruker hijab. Noen tror jeg er en muslimsk ekstremist, sier Aisha Ali Mohammed (32). Trebarnsmoren er den første somaliske kvinnen som har tatt busslappen i Oslo, og neste gang du er i Oslo så kan det være at du får Aisha som sjåfør.

I ett år sparte Aisha penger til busslappen, skriver Fri Fagbevegelse.

- Jeg søkte mer enn 30 jobber, men ingen svarte. Bortsett fra ett sted som ikke ville ha meg siden jeg brukte hijab, sier Aisha til Dagbladet.

Til slutt møtte hun opp hos Norgesbuss' lokaler i Oslo. Der traff hun en kvinnelig sjef som ga henne en sjanse. Aisha fikk jobb på dagen.

- Jeg var så utrolig glad, forteller Aisha. I dag kjører hun for Unibuss, som har tatt over bussrutene etter at Norgesbuss tapte anbudet.UNICEF

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Styret i stiftelsen består m.a.av følgende personer: Jens Petter Heyerdahl (president) og Halvard LestebergVergeforeningen

En rekke organisasjoner stiller i begynnelsen av desember 2016 to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere. Det første punktet i oppropet kritiserer de medisinske aldersundersøkelsene UDI legger vekt på i sine vedtak. I det andre punktet i oppropet krever organisasjonene slutt på bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Organisasjonene peker på at praksisen fortsetter til tross for at Stortinget før sommeren nedstemte et forslag før sommeren som ville øke bruken av midlertidig oppholdstillatelser.

I tillegg til Flyktninghjelpen og NOAS er de andre organisasjonene som stiller seg bak kravene: Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.

Styreleder i Vergeforeningen er Hilde Krogh, nestledere er Ine Johannessen og Therese Einarsson.
Urna Nuncat